Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบุญมี เผ่าฟู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
Responsive image
Responsive image
นายแก้วมูล เผ่าเอื้อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
Responsive image
Responsive image
นายอรุณ วิชา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
Responsive image
นายสมพร เผ่าแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายธีรภัทร์ ธรรมปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายอรุณ วิชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางจันเป็ง อินต๊ะสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบุญมี เผ่าฟู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายจำนงค์ ยอดเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายบรรเลง แสงเป็ก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางสนั่น เรือนสอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางสายรุ้ง วิยานันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นางติ๋ม ยารังษี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายแก้วมูล เผ่าเอื้อง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสุพรรณ ธรรมปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายบรรจบ เผ่าเต็ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายเส็ง วงค์ศักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอรุณ ทะดวงศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายศรีทอน คิดดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายมานัส เผ่าต๊ะใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นางฟองจันทร์ ยารังษี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายทิม เผ่าฟู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
Responsive image
นางบัวรำ เรือนสอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th