Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าาวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ส.ค. 2562
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562

06 ส.ค. 2562
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ แก่ผู้บริหาร และสมาชกสภา ปี 62

06 ส.ค. 2562
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิิมพระเกียรติ 67 พรรษา วันที่ 26 ก.ค.62

23 ก.ค. 2562
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์ปลูกป่า 26 กค.62

23 เม.ย. 2562
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

23 เม.ย. 2562
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

23 เม.ย. 2562
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน กิจกรรมพัฒนาป่าสุสานตำบลบ้านปิน

14 ธ.ค. 2561
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน อบต.บ้านปิน ดำเนินกิจกรรม"ถนนสะอาด น่ามอง"

07 พ.ย. 2561
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บทบาทอำนาจและหน้าที่แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ

10 ต.ค. 2561
พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th