Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ส.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
03 ส.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน แผ่นพับให้ความรู้ การรู้ทันป้องกันโรคเอดส์
06 ก.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
30 มิ.ย. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
09 มิ.ย. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
05 พ.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560
07 เม.ย. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560
24 มี.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
22 มี.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน
04 ม.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th