Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.พ. 2561 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561
11 ม.ค. 2561 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
08 ธ.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
08 ธ.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
08 ธ.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
31 ต.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562)
19 ต.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560
27 ก.ย. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 ก.ย. 2560 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th