Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhfz2a

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
13 มิ.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
15 พ.ค. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562
30 เม.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
30 เม.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
29 เม.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน ประกาศขายทอดตลาด
29 เม.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด
29 เม.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด
11 เม.ย. 2562 พะเยา ดอกคำใต้ อบต.บ้านปิน รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th