Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ


อาชีพ
     ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ทำนา ทำสวน นอกจากนี้ยังเลี้ยงวัวเพื่อบริโภคและจำหน่าย พืชผักที่เพาะปลูกมาก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม หอมแดง และปลูกพืชยืนต้น เช่น ปลูกยางพารา ต้นสัก เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ปั๊มน้ำมันหลอด
ปั๊มน้ำมัน
จำหน่ายก๊าซหุงต้ม
ร้านอาหารตามสั่ง/ร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้ายขายของชำ
กลุ่มอาชีพ
ร้านบริการตัดแต่งผม
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์
โรงปั้นอิฐบล๊อค
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ร้านขายปุ๋ยเคมี
กลุ่ม อสม.
กลุ่มธนาคารข้าว
กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน
ตลาดสด
จำนวน 8 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 10 แห่ง
จำนวน 25 แห่ง
จำนวน 10 แห่ง
จำนวน 8 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 1 กลุ่ม
จำนวน 1 กลุ่ม
จำนวน 10 กลุ่ม
จำนวน 3 แห่ง

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th