Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่ตำบลบ้านปิน

เนื้อที่ 
     ตำบลบ้านปิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 58 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก 
ทิศเหนือ 
ทิศใต้  
ติดเขตตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ติดเขตตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ติดเขตตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ติดเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ,ลำห้วย  
ลำห้วย  
จำนวน 1 สาย
จำนวน 20 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย  
บ่อน้ำตื้น
บ่อโยก
ถังเก็บน้ำฝน ฝ.99
ประปาหมู่บ้าน
อ่างเก็บน้ำ
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 472 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 10 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง และเป็นเขตป่าสงวนติดกับ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เหมาะกับการทำการเกษตรด้านการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯ และพื้นที่บางส่วนปลูกยางพารา
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
: ติดต่อกับ เขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง
: ติดต่อกับ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
: ติดต่อกับ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพอากาศ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ
          ฤดูร้อน    อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม
          ฤดูฝน     อยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี
          ฤดูหนาว อยู่ระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายนและเดือนมกราคม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th