Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านปิน มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 58 ตารางกิโลเมตร

ตราเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

     วงกลมนอกด้านบน   เขียนว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
     ตอนล่าง                  เขียนว่า  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
     วงกลมวงในเป็นรูปภูเขา ดวงอาทิตย์ และแม่น้ำร่องช้าง


ความหมายตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

     ภูเขา              หมายถึง  อบต.บ้านปิน ได้ตั้งอยู่ติดกับภูเขาเป็นส่วนใหญ่ เป็นแหล่งที่มาของความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติทำให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

     ดวงอาทิตย์     หมายถึง  อบต.บ้านปิน ได้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

     แม่น้ำร่องช้าง  หมายถึง  แหล่งที่มาของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร พืชสวน ไร่นาของราษฎรในตำบลบ้านปินซึ่งได้ไหลผ่าน
หมู่บ้านได้ชื่อว่า แม่น้ำร่องช้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th