Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 (05 ก.พ. 2561)  
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (11 ม.ค. 2561)  
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (08 ธ.ค. 2560)  
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (08 ธ.ค. 2560)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (08 ธ.ค. 2560)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562) (31 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (19 ต.ค. 2560)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560 (10 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ก.ย. 2560)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (12 ก.ย. 2560)
แผ่นพับให้ความรู้การให้บริหารงานกู้ชีพกู้ภัยและเบอร์โทรติดต่องานกู้ชีพกู้ภัย อบต... (30 ส.ค. 2560)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (04 ส.ค. 2560)
แผ่นพับให้ความรู้ การรู้ทันป้องกันโรคเอดส์ (03 ส.ค. 2560)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (06 ก.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ... (30 มิ.ย. 2560)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (09 มิ.ย. 2560)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 (05 พ.ค. 2560)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (07 เม.ย. 2560)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ... (24 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมท่องเที่ยว 4 ตำบ... (03 ส.ค. 2560)  

ค้นหาและเปิดศักยภาพพื้นที... (29 มิ.ย. 2560)  

การประชุมสมาชิกสภาองค์การ... (30 พ.ย. 2559)  

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท... (10 ก.ค. 2559)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ... (20 พ.ค. 2559)

กิจกรรมท่องเที่ยวอ่างเก็บ... (15 เม.ย. 2559)

ส่งเสริมการท่องเทียวอ่างเ... (13 เม.ย. 2559)

กู้ภัยน้ำหลาก ไม้ติดใต้สะ... (24 ก.ค. 2557)

รดน้ำดำหัว ปี 2557 (18 ก.ค. 2557)

เข้าพรรษา 2557 (18 ก.ค. 2557)

อบรมโภชนาการสุขภาพ (16 ก.ค. 2557)

chicken dance (16 ก.ค. 2557)

ปลูกป่าปรองดอง (16 ก.ค. 2557)

สรงน้ำพระธาตุ (16 ก.ค. 2557)

วันพ่อแห่งชาติ (18 ธ.ค. 2556)

วันปิยมหาราช (12 พ.ย. 2556)

ฉีดยาพิษสุนัขบ้า (16 พ.ค. 2556)

งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สู... (21 เม.ย. 2554)

กิจกรรมการแข่งขันมอเตอร์ไ... (19 เม.ย. 2554)

รูปประชาคมทำแผนชุมชน (30 ก.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (22 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (22 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (22 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำร่องสัก หมู่ที่ 9 (13 พ.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (17 ต.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (21 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (17 มี.ค. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (16 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th