Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (09 มิ.ย. 2560)  
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 (05 พ.ค. 2560)  
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (07 เม.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2... (04 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (16 พ.ย. 2559)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (09 พ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (07 พ.ย. 2559)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559 - 2561) ประจำปีงบประมาณ ... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (07 พ.ย. 2559)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 (14 ต.ค. 2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (29 ก.ย. 2559)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (12 ก.ย. 2559)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (10 ส.ค. 2559)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (06 ก.ค. 2559)
ประกาศให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยร่องช้าง (28 มิ.ย. 2559)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (22 มิ.ย. 2559)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2558 (14 มิ.ย. 2559)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2558 (14 มิ.ย. 2559)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2558 (14 มิ.ย. 2559)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2558 (14 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กู้ภัยน้ำหลาก ไม้ติดใต้สะ... (24 ก.ค. 2557)  

รดน้ำดำหัว ปี 2557 (18 ก.ค. 2557)  

เข้าพรรษา 2557 (18 ก.ค. 2557)  

อบรมโภชนาการสุขภาพ (16 ก.ค. 2557)

chicken dance (16 ก.ค. 2557)

ปลูกป่าปรองดอง (16 ก.ค. 2557)

สรงน้ำพระธาตุ (16 ก.ค. 2557)

วันพ่อแห่งชาติ (18 ธ.ค. 2556)

วันปิยมหาราช (12 พ.ย. 2556)

ฉีดยาพิษสุนัขบ้า (16 พ.ค. 2556)

งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สู... (21 เม.ย. 2554)

กิจกรรมการแข่งขันมอเตอร์ไ... (19 เม.ย. 2554)

รูปประชาคมทำแผนชุมชน (30 ก.ย. 2553)

เดินรณรงค์สวนสนามวันต่อต้... (30 ก.ย. 2553)

รูปศูนย์เรียนรู้โครงการอั... (30 ก.ย. 2553)

รูปประชาคม2554-2556 (30 ก.ย. 2553)

รับพัตยศ (30 ก.ย. 2553)

การทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อ... (30 ก.ย. 2553)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (27 ก.ย. 2553)

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง... (27 ก.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (26 มิ.ย. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (21 มิ.ย. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (21 มิ.ย. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (21 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (17 มี.ค. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (16 พ.ย. 2559)
ประกาศให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยร่องช้าง (27 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (26 พ.ค. 2559)
ประสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ (26 ม.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 (05 ม.ค. 2559)
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (21 ธ.ค. 2558)
ประกาศเรื่องการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่ว... (16 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (01 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (21 พ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาจำนวน 2 โครงการ (24 ก.พ. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาจำนวน 2 โครงการ (24 ก.พ. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์... (19 ม.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th