Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhfz2a

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด (29 เม.ย. 2562)  
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด (29 เม.ย. 2562)  
ประกาศขายทอดตลาด (29 เม.ย. 2562)  
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (15 มี.ค. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 (15 ก.พ. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (11 ม.ค. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (14 ธ.ค. 2561)
อบต.บ้านปิน ดำเนินกิจกรรม"ถนนสะอาด น่ามอง" (14 ธ.ค. 2561)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (07 พ.ย. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบปร... (01 พ.ย. 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564... (01 พ.ย. 2561)
รายงานสรุประบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 (26 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ผด 2.1) (13 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ผด 2) (13 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ผด 1) (13 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 ต.ค. 2561)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 (12 ต.ค. 2561)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560... (04 ต.ค. 2561)
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (04 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าาวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาป่าสุสานตำบลบ... (23 เม.ย. 2562)  

บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สา... (23 เม.ย. 2562)  

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 25... (23 เม.ย. 2562)  

อบต.บ้านปิน ดำเนินกิจกรรม... (14 ธ.ค. 2561)

โครงการอบรมการเพิ่มประสิท... (07 พ.ย. 2561)

ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู... (10 ต.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภา... (15 ส.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (26 ก.ค. 2561)

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านปิ... (05 มี.ค. 2561)

การประชุมท่องเที่ยว 4 ตำบ... (03 ส.ค. 2560)

ค้นหาและเปิดศักยภาพพื้นที... (29 มิ.ย. 2560)

การประชุมสมาชิกสภาองค์การ... (30 พ.ย. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท... (10 ก.ค. 2559)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ... (20 พ.ค. 2559)

กิจกรรมท่องเที่ยวอ่างเก็บ... (15 เม.ย. 2559)

ส่งเสริมการท่องเทียวอ่างเ... (13 เม.ย. 2559)

กู้ภัยน้ำหลาก ไม้ติดใต้สะ... (24 ก.ค. 2557)

รดน้ำดำหัว ปี 2557 (18 ก.ค. 2557)

เข้าพรรษา 2557 (18 ก.ค. 2557)

อบรมโภชนาการสุขภาพ (16 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโ... (31 ต.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ (07 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กหมู่ที่ 10 (19 มิ.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กหมู่ที่ 8 (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง หมู่ที 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (24 พ.ค. 2561)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้าล้นล้าห้วยร่องสัก (สบห้วยเดื่อ) หมู่ที่ ... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้าล้นล้าห้วยร่องสัก (ปงเปา) หมู่ที่ 6 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยร่องสัก (ทุ่งผึ้ง) หมู่ที่ 3 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (22 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (22 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (22 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 (17 พ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th